Jakým způsobem pracuji:

Pracuji jako diagnostik, terapeut a doprovod na vaší cestě. V diagnostice používám 3 základní oblasti: - rozhovor - diagnostiku z jazyka - diagnostiku z pulzu Následuje   vysvětlení   výsledků   diagnostiky   -   je   důležité,   abyste   pochopili   o   co   jde   a   mohli   se podívat na věci i z jiného úhlu pohledu a dokázali tak změnit, co je potřeba. Doporučím vhodnou terapii na míru: - fytoterapii (bylinné produkty vhodné i pro děti a starší osoby) - akupunkturu - moxování (nahřívání akupunkturních bodů) - dietetiku (úprava stravy vzhledem k aktuálnímu zdrav. stavu a ročnímu období) S   klienty   jsem   v   kontaktu   i   po   vyšetření   -   mohou   se   na   mě   kdykoli   obrátit   s   konzultací   přes email nebo telefonicky mezi 14 - 16 hod. Náhody   neexistují,   věřím,   že   na   své   cestě   potkáme   vždy   toho   správného   člověka,   který   nám pomůže v tom, co zrovna potřebujeme.
terapeut, diagnostik a doprovod na vaší cestě…
Ing. Petra Kovalská
© Petra Kovalská

Jakým způsobem pracuji:

Pracuji jako diagnostik, terapeut a doprovod na vaší cestě. V diagnostice používám 3 základní oblasti: - rozhovor - diagnostiku z jazyka - diagnostiku z pulzu Následuje    vysvětlení    výsledků    diagnostiky    -    je    důležité, abyste   pochopili   o   co   jde   a   mohli   se   podívat   na   věci   i   z jiného úhlu pohledu a dokázali tak změnit, co je potřeba. Doporučím vhodnou terapii na míru: -    fytoterapii    (bylinné    produkty    vhodné    i    pro    děti    a starší osoby) - akupunkturu - moxování (nahřívání akupunkturních bodů) -    dietetiku    (úprava    stravy    vzhledem    k    aktuálnímu zdrav. stavu a ročnímu období) S   klienty   jsem   v   kontaktu   i   po   vyšetření   -   mohou   se   na   kdykoli    obrátit    s    konzultací    přes    email    nebo    telefonicky mezi 14 - 16 hod. Náhody    neexistují,    věřím,    že    na    své    cestě    potkáme    vždy toho    správného    člověka,    který    nám    pomůže    v    tom,    co zrovna potřebujeme.
ABOUT
Ing. Petra Kovalská
terapeut, diagnostik a doprovod na vaší cestě…