© Petra Kovalská

Produkty

Ve své praxi používám převážně produkty společnosti Energy Czech Republic a.s.. Obsahují    vysoce    koncentrovaný    bylinný    extrakt,    sestavený    na    principu    fytoterapie    dle Tradiční   čínské   medicíny   a   dále   bioinformační   složky,   které   působí   a   stimulují   zejména   řídící nervová centra daných orgánů. Produkty používám od roku 2015 a je možno je u mě zakoupit. Pro přesnější výběr produktů je vhodné se objednat na diagnostiku TCM.
© Petra Kovalská

Produkty

Ve    své    praxi    používám    převážně    produkty    společnosti Energy Czech Republic a.s.. Obsahují   vysoce   koncentrovaný   bylinný   extrakt,   sestavený na   principu   fytoterapie   dle   Tradiční   čínské   medicíny   a   dále bioinformační    složky,    které    působí    a    stimulují    zejména řídící nervová centra daných orgánů. Produkty    používám    od    roku    2015    a    je    možno    je    u    zakoupit. Pro    přesnější    výběr    produktů    je    vhodné    se    objednat    na diagnostiku TCM.
ABOUT