Produkty:

Ve své praxi používám převážně produkty společnosti Energy Czech Republic a.s. Pro   přesný   výběr   produktů   je   nutná   diagnostika,   kdy   na   základě   vyšetření   zjistím,   který   z produktů   je   pro   vás   právě   teď   nejvhodnější.   Cílený   výběr   na   základě   diagnostiky   je   totiž mnohem     účinnější     a     pokryje     řadu     problémů,     které     byste     asi     jinak     ani     nespojovali dohromady.   Zároveň   doporučuju   produkty   v   kombinaci   většinou   dvou   až   tří   přípravků   - vím, které se mohou nejen kombinovat, ale také vzájemně podporovat v účinku a proč. Produkty   jsou   založeny   na   celostním   přístupu   k   člověku,   který   respektuje,   že   tělo   a   mysl   jsou navzájem   propojeny.   Obsahují   vysoce   koncentrovaný   bylinný   extrakt   sestavený   na   principu fytoterapie dle Tradiční čínské medicíny a nejnovějších poznatků moderní vědy. Přípravky    účinkují    v    lidském    organismu    ve    dvou    hlavních    úrovních.    Prostřednictvím fytoterapie   přímo   ovlivňují   jednotlivé   tělesné   orgány,   zatímco   homeopatické   složky   působí na řídící podkorová centra v mozku. Základem   je   pentragram   produktů,   který   tvoří   5   základních   bylinných   kapiček.   Jsou   složeny tak,    aby    korespondovaly    s    energií    pěti    základních    přírodních    prvků    a    pomáhaly    uvést všechny životní pochody v těle do rovnovážného stavu: Regalen - dřevo Korolen - oheň Gynex - země Vironal - kov Renol - voda Produkty   používám   od   roku   2015   a   je   možno   je   u   mě   zakoupit   za   běžnou   doporučenou   cenu výrobcem tj. pentagramový produkt za 512 Kč.
terapeut, diagnostik a doprovod na vaší cestě…
Ing. Petra Kovalská
© Petra Kovalská

Produkty:

Ve    své    praxi    používám    převážně    produkty    společnosti Energy Czech Republic a.s. Pro   přesný   výběr   produktů   je   nutná   diagnostika,   kdy   na základě   vyšetření   zjistím,   který   z   produktů   je   pro   vás   právě teď   nejvhodnější.   Cílený   výběr   na   základě   diagnostiky   je totiž    mnohem    účinnější    a    pokryje    řadu    problémů,    které byste     asi     jinak     ani     nespojovali     dohromady.     Zároveň doporučuju    produkty    v    kombinaci    většinou    dvou    až    tří přípravků   -   vím,   které   se   mohou   nejen   kombinovat,   ale   také vzájemně podporovat v účinku a proč. Produkty   jsou   založeny   na   celostním   přístupu   k   člověku, který   respektuje,   že   tělo   a   mysl   jsou   navzájem   propojeny. Obsahují   vysoce   koncentrovaný   bylinný   extrakt   sestavený na    principu    fytoterapie    dle    Tradiční    čínské    medicíny    a nejnovějších poznatků moderní vědy. Přípravky   účinkují   v   lidském   organismu   ve   dvou   hlavních úrovních.     Prostřednictvím     fytoterapie     přímo     ovlivňují jednotlivé    tělesné    orgány,    zatímco    homeopatické    složky působí na řídící podkorová centra v mozku. Základem      je      pentragram      produktů,      který      tvoří      5 základních     bylinných     kapiček.     Jsou     složeny     tak,     aby korespondovaly   s   energií   pěti   základních   přírodních   prvků a    pomáhaly    uvést    všechny    životní    pochody    v    těle    do rovnovážného stavu: Regalen - dřevo Korolen - oheň Gynex - země Vironal - kov Renol - voda Produkty    používám    od    roku    2015    a    je    možno    je    u    zakoupit     za     běžnou     doporučenou     cenu     výrobcem     tj. pentagramový produkt za 512 Kč.
ABOUT
Ing. Petra Kovalská
terapeut, diagnostik a doprovod na vaší cestě…